Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie - wydawanie żywności

6 maja 2020

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce / Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka informują, że w wyznaczonych poniżej terminach w Domu Wiejskim w Brzyskiej Woli w godz. od 9:00 do 13:00 odbędzie się dystrybucja artykułów żywnościowych osobom objętym Programem Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020.

 

13.05.2020 (środa)   -    Brzyska Wola

                                              Kulno

                                              Wólka Łamana

                                              Jastrzębiec

                                              Słoboda

 

14.05.2020 (czwartek) - Kuryłówka

                                               Tarnawiec

 

15.05.2020 (piątek)  -   Ożanna

                                            Dąbrowica

                                            Kolonia Polska

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - wydawanie żywności

REJONY OPIEKUŃCZE

22 kwietnia 2020

Osoba zainteresowana otrzymaniem pomocy społecznej w postaci świadczeń przyznawanych na podstawie ustawy o pomocy społecznej, może zgłosić się do pracownika socjalnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.

Możliwy jest również kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi pod numerami tel. : 17 243 81 12, 17 243 00 44 lub adres e-mail gopskurylowka@gmail.com

  • Rejon I – sołectwa: Kuryłówka, Tarnawiec, Ożanna

Monika Pęcak – specjalista pracy socjalnej,

  • Rejon II – sołectwa: Dąbrowica, Słoboda, Kolonia Polska, Wólka Łamana

Katarzyna Rusinek – pracownik socjalny,

  • Rejon III – sołectwa: Brzyska Wola, Kulno, Jastrzębiec     

Agnieszka Szymanik - pracownik socjalny.

Czytaj więcej o: REJONY OPIEKUŃCZE

Aplikacja "Twój parasol"

22 kwietnia 2020

Sytuacja związana z obecnie panującym stanem epidemii, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy, dlatego też Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kuryłówka prowadzi poradnictwo ogólne dla osób doświadczających przemocy, świadczone przy użyciu zdalnych środków komunikacji (nr tel. 17-243 81 12). Dodatkowo pedagodzy szkolni uruchomili na czas zdalnego nauczania skrzynkę email, na którą dzieci mogą zgłaszać wszelkie uwagi, zapytania i prosić o ewentualną pomoc (adresy email podane są na stronach poszczególnych szkół). Zespół Interdyscyplinarny współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Leżajsku  oraz Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w celu podjęcia przez nią działań.

Ponadto wszelkie informacje dotyczące przemocy w rodzinie można zgłaszać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce pod nr tel. 17-243 81 12 a także do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Leżajsku pod nr tel. 17 242-13-00. Poza tym funkcjonuje Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (nr tel. 801 12 00 02)

Uruchomiono aplikację mobilną „ Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Czytaj więcej o: Aplikacja "Twój parasol"