Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Zamówienie art. żywnościowe grudzień 2022

22 listopada 2022

                                                                                       Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień

           publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto

 

Kuryłówka dnia 22.11.2022

Nr : GOPS.12.261.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce,
  37-303 Kuryłówka 114

 2. Przedmiot zamówienia:

Zakup żywności niezbędnej do przygotowania pomocy rzeczowej – paczek żywnościowych dla 215 osób objętych wsparciem w ramach programu Posiłek w szkole
i w domu.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  Wykaz zamawianych artykułów/ilość szt.

 1. Makaron nitki 0,4kg                                                 - 215 szt.
 2. Makaron wstążki 0,4 kg – 215 szt.
 3. Piernik 300g – 215 szt.
 4. Barszcz czerwony torebka ok 30 g - 215 szt.
 5. Barszcz czerwony koncentrat Krakus 300 ml – 215 szt.
 6. Sos Grzybowy torebka 32 g – 215 szt.
 7. Szynka próżniowo pakowana waga średnio ok 0,6 kg – 215 szt.
 8. Kinder Bueno 43g - 215 szt.
 9. Majonez Rzymski 850 g - 215 szt.
 10. Wafle śmietankowe familijne 180 g – 215 szt.
 11. Kukurydza puszka 400g – 215 szt.
 12. Olej rzepakowy 1 l – 215 szt.
 13. Olej z ziołami 0,25 l – 215 szt.
 14. Mieszanka owoców suszonych 140 g - 215 szt.
 15. Mleko 2% 1l – 430 szt.
 16. Ser żółty w plastrach królewski 135 g/op. -  215 szt.
 17. Filety śledziowe w oleju ok. 500 g/op. – 215 szt.
 18. Kabanosy tarczyński drobiowe 105 g – 215 szt.
 19. Kabanosy wieprzowe 105 g – 215 szt.
 20. Kit Kat baton w czekoladzie mlecznej- 40 g – 215 szt.
 21. Nimm 2 żelki 100 g – 215 szt.
 22. Masło 200 g - 430 szt.
 23. Kubuś mus 100 ml – 215 szt.
 24. Czekolada mleczna Milka 100g                        – 215 szt.
 25. Kasza jaglana 0,5 kg – 215 szt.
 26. Kasza manna 400 g – 215 szt.
 27. Ketchup łagodny Pudliszki 480g                             - 215 szt.
 28. Biszkopty 250 g - 215 szt.
 29. Serki topione Hochland koło 180 g – 215 szt.
 30. Bigos w słoiku ok. 500g - 215 szt.
 31. Tortelini z mięsem lub grzybami 250 g - 215 szt.
 32. Budyń śmietankowy torebka – 215 szt.
 33. Groch łuskany lub fasola 400 g – 215 szt.
 34. Ananas puszka 565g – 215 szt.
 35. Brzoskwinia puszka 820 g – 215 szt.
 36. Herbata lipton czarna 50 torebek/op. – 215 szt.
 37. Ciastka Krakuski ok. 200g/op.  – 215 szt.   

 

 1. Termin wykonania zamówienia: do 12.12.2022 r.

 2. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: do udziału w postępowaniu zapraszamy podmioty, które zaproponują artykuły wysokiej jakości, w odpowiedniej cenie, z długim terminem przydatności do spożycia. Zadaniem dostawcy w cenie zamówienia będzie dostarczenie i wniesienie artykułów do wskazanego miejsca przez zamawiającego.
 3. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
  w języku polskim

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 - głównym kryterium oferty stanowi cena zamówienia (łączna wszystkich artykułów) oraz spełnienie wszystkich warunków opisanych w pkt V.

VIII . Miejsce i termin składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka 114 – sekretariat lub drogą mailową na adres gopskurylowka@gmail.com do dnia 06.12.2022 r. , do godz. 12.00 (decyduje data wpływu do GOPS lub na adres mailowy).

 1. Warunki płatności: rachunek do umowy lub faktura

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, gdy oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania

 

Postępowanie prowadzi: Alicja Kycia – dyrektor GOPS

 

Pliki do pobrania

Zamówienie art. żywnościowe grudzień 2022

 

Czytaj więcej o: Zamówienie art. żywnościowe grudzień 2022

Opieka Wytchnieniowa -Edycja 2023

28 października 2022

Opieka Wytchnieniowa – 2023r.

 Zachęcamy opiekunów osób z niepełnosprawnościami do skorzystania z usługi opieki wytchnieniowej, realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce– edycja 2023 jest współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Czym jest opieka wytchnieniowa?

Stała opieka nad dzieckiem lub osobą dorosłą, których niepełnosprawność związana jest ze znacznym ograniczeniem samodzielności, bardzo często oznacza konieczność wsparcia w prawie każdym elemencie codziennego życia. Opiekunowie muszą podporządkować swoje życie opiece nad osoba od nich zależną, co najczęściej oznacza wielkie obciążenie fizyczne i psychiczne. Wiele osób w takiej sytuacji rezygnuje z udziału w życiu społecznym, zawodowym, zaniedbuje własne zdrowie i inne potrzeby oraz całkowicie rezygnuje z indywidualnych aspiracji.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponują czasem, który mogą przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Ważną częścią opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie potencjału opiekunów zaangażowanych w codzienne wspomaganie osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu wiążących się z tym obciążeń na ich kondycję psychofizyczną.

Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie mogą wykonywać swoich obowiązków.

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

 

 

Cel programu

Celem programu jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na terenie Gminy Kuryłówka i ma za zadanie ułatwić dostęp do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oraz polepszyć funkcjonowanie faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

Co oferujemy?

Usługa opieki wytchnieniowej świadczona będzie w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Kto może skorzystać ze wsparcia?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie osób z niepełnosprawnościami, którzy:

 1. Mieszkają na terenie Gminy Kuryłówka
 2. Sprawują faktyczna opiekę nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością
 • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest orzeczenie o niepełnosprawności;
 1. Nie korzystają z innych form usług opieki w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Spełnienie kryteriów będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów, m.in.:

 • orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenia

Liczba przyznanych godzin wsparcia będzie zależeć przede wszystkim od potrzeb osób występujących o wsparcie oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie). Usługi będą świadczone po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem danego beneficjenta w okresie od stycznia 2023 do  grudnia 2023 r.

Usługi będą świadczone przez opiekunów zatrudnionych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usługi opieki wytchnieniowej poproszone są o wypełnienie karty zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby GOPS w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka do dnia 04.11.2022r.

 

Pliki do pobrania

Karta zgłoszeniowa

Opieka Wytchnieniowa 2023

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Opieka Wytchnieniowa -Edycja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

26 października 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

            Nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2023

Wójt Gminy Kuryłówka oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce ogłasza nabór wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”-edycja 2023. Program zapewni wsparcie następującym osobom, zwanym dalej również „uczestnikami” lub „uczestnikiem”, w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1.dzieciom do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2.osobom niepełnosprawnym posiadającym orzeczenie:

3.o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

4.o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

5.traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

1.wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego;

2.wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca;

3.załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych;

4.korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa);

5.zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1.posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2.posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

3.wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na jedną osobę z niepełnosprawnością w danym roku kalendarzowym wynosi nie więcej niż   

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;_
 4. 360 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 5. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Za realizację usługi asystencji osobistej, uczestnik nie ponosi odpłatności.

Osoby zainteresowane , chcące skorzystać z usług asystenta proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia.

Kartę zgłoszenia należy dostarczyć do siedziby GOPS w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka do dnia 04.11.2022r.

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa

Zakres czynności

 

 

Pliki do pobrania

 

Karta zgłoszeniowa do programu AOON2023

Zalacznik-nr-8-AOON2023

AOON 2023 nabór

Czytaj więcej o: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej