Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Protokół z zapytania ofertowego

1 września 2022

Załącznik nr 5 do Regulaminu udzielania zamówień

publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto


         Kuryłówka dnia 01.09.2022 r

 

Protokół z zapytania ofertowego

1.W celu udzielenia zamówienia Zakup żywności niezbędnej do przygotowania pomocy rzeczowej- paczek żywnościowych dla 155 osób objętych wsparciem w ramach programu Posiłek w szkole i w domu.
przeprowadzono zapytanie ofertowe.

 1. W terminie do dnia 31.08.2022 r. wpłynęły poniższe oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

SMAK SerwisSp. Z o.o.
ul. Boczna Kasprowicza 11
37-100 Łańcut

35 267,15 zł

36 788,30 zł

Oferta wybrana

2.

Firma Handlowo-Usługowa Bolesław Wilkos
37-303 Kuryłówka 446

44 996,50 zł

46 673,60 zł

-

 

 

 1. Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej
  W postępowaniu wybrano ofertę podmiotu:SMAK Serwis Sp. z o.o.ul. Boczna Kasprowicza 11, 37-100 Łańcut, która przedstawiła korzystniejszą ofertę mieszczącą się szacunkowej wartości zamówienia za wszystkie oryginalne artykuły objęte postępowaniem.

 

Kuryłówka 01.09.2022

(Miejscowość, data)

Zatwierdzam:  Alicja Kycia
                                                                                                                                                     podpis osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

Czytaj więcej o: Protokół z zapytania ofertowego

ZAPYTANIE OFERTOWE

24 sierpnia 2022

                                                                                       Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień

           publicznych, których wartość nie przekracza 130.000 zł netto

 

Kuryłówka dnia 24.08.2022

Nr : GOPS.12.261.2022

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Nazwa oraz adres zamawiającego: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce,
  37-303 Kuryłówka 114

 2. Przedmiot zamówienia:

Zakup żywności niezbędnej do przygotowania pomocy rzeczowej – paczek żywnościowych dla 155 osób objętych wsparciem w ramach programu Posiłek w szkole
i w domu.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:  Wykaz zamawianych artykułów/ilość szt.

 1. Przyprawa uniwersalna typu „ vegeta”                         1000 g            
 2. Kakao ciemne 180 g             
 3. Oliwa z oliwek 700 ml            
 4. Olej 1 l.                  
 5. Kasza gryczana 900 g              
 6. Ryż 1 kg                
 7. Kasza jęczmienna pęczak                                                    400 g              
 8. Kasza kuskus 300 g              
 9. Sucha Krakowska pakowana próżniowo 500 g              
 10. Pasztet w słoiku 500 ml            
 11. Sok malinowy koncentrat 420 ml           
 12. Pulpety w słoiku 500g               
 13. Mleko 2% 1 l.                  
 14. Śmietanka w kartonie 30%                                                  500 g             
 15. Masło 82 % 2 szt x 200 g              
 16. Płatki Corn Flakes 250 g              
 17. Mieszanka Wedlowska 356 g              
 18. Majonez 700 ml            
 19. Łosoś w puszce 150 g              
 20. Mieszanka Studencka (orzechy, bakalie) 400 g              
 21. Serek typu KIRI „ przekąska” 35 g                
 22. Wafle ryżowe 120g                          
 23. Wafle gofrowe                                                                      130 g              
 24. Zupa w proszku Żurek 49 g                
 25. Zupa w proszku Krupnik 59 g                
 26. Zupa w proszku Fasolowa 65 g                
 27. Zupa w proszku Jarzynowa 48 g                
 28. Zupa w proszku Pieczarkowa 44 g                
 29. Zupa w proszku Barszcz Czerwony 49g                 
 30. Zupa w proszku Borowikowa 44 g                
 31. Sos w proszku Pieczeniowy jasny 30g                 
 32. Sos w proszku Śmietanowy z zielonym pieprzem 30 g                
 33. Sos Śmietanowo- koperkowy 27 g                
 34. Ciastka typu „ Jeżyki”                                                         140 g              
 35. Ciastka typu „Bell Vita” 300 g              
 36. Baton typu „ Snicers” 75 g                
 37. Baton typu „ Mars” 51 g                
 38. Krem czekoladowy typu „ Nutella” 350 g              
 39. Termin wykonania zamówienia: do 09.09.2022 r.

 40. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: do udziału w postępowaniu zapraszamy podmioty, które zaproponują artykuły wysokiej jakości, w odpowiedniej cenie, z długim terminem przydatności do spożycia. Zadaniem dostawcy w cenie zamówienia będzie dostarczenie i wniesienie artykułów do wskazanego miejsca przez zamawiającego.
 41. Opis sposobu przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
  w języku polskim

VII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty:

 - głównym kryterium oferty stanowi cena zamówienia (łączna wszystkich artykułów) oraz spełnienie wszystkich warunków opisanych w pkt V.

VIII . Miejsce i termin składania ofert: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce, 37-303 Kuryłówka 114 – sekretariat lub drogą mailową na adres gopskurylowka@gmail.com do dnia 31.08.2022 r. , do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do GOPS lub na adres mailowy).

 1. Warunki płatności: rachunek do umowy lub faktura

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania, gdy oferta przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zadania

 

Postępowanie prowadzi: Alicja Kycia – dyrektor GOPS

 

Pliki do pobrania

zamówienie art. żywnościowe sierpień 2022

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE

Informacja

17 sierpnia 2022

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kuryłówka informuje, że w dniu 18,19 Sierpnia 2022
w Dom Wiejskim w Brzyskiej Woli będzie wydawana żywność dla osób skierowanych przez GOPS  w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Czytaj więcej o: Informacja