Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

15 stycznia 2021

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 
(t.j. - Dz. U. z 2020 r., poz. 1876 ze zmn.) oraz art.11 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.),

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce działając na podstawie pełnomocnictwa Wójta Gminy Kuryłówka

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2021 roku, pn. „Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w okresie od dnia 01.02.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. dla osób zamieszkałych na terenie Gminy Kuryłówka, w miejscu ich zamieszkania, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób”.

Alicja Kycia
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych

#Szczepimy się

8 stycznia 2021

INFORAMCJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

8 stycznia 2021

Osoby, które zamieszkują na terenie gminy Kuryłówka, ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 ( od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.) mogą od 01 lutego 2021r. w formie elektronicznej, natomiast od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuryłówce, Kuryłówka 114, przez:

pośrednictwo portalu EMP@TIA, dostępny pod adresem
- https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
po uprzednim założeniu tam konta.

- odpowiednią usługę ZUS  i niektórych banków.

Czytaj więcej o: INFORAMCJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO