Aplikacja "Twój parasol"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

22 kwietnia 2020

Sytuacja związana z obecnie panującym stanem epidemii, może być wyjątkowo trudna dla osób doznających przemocy, dlatego też Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kuryłówka prowadzi poradnictwo ogólne dla osób doświadczających przemocy, świadczone przy użyciu zdalnych środków komunikacji (nr tel. 17-243 81 12). Dodatkowo pedagodzy szkolni uruchomili na czas zdalnego nauczania skrzynkę email, na którą dzieci mogą zgłaszać wszelkie uwagi, zapytania i prosić o ewentualną pomoc (adresy email podane są na stronach poszczególnych szkół). Zespół Interdyscyplinarny współpracuje z Komendą Powiatową Policji w Leżajsku  oraz Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w celu podjęcia przez nią działań.

Ponadto wszelkie informacje dotyczące przemocy w rodzinie można zgłaszać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce pod nr tel. 17-243 81 12 a także do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Leżajsku pod nr tel. 17 242-13-00. Poza tym funkcjonuje Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (nr tel. 801 12 00 02)

Uruchomiono aplikację mobilną „ Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie (https://twojparasol.com/). Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybierania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-04-22
Data publikacji:2020-04-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Bucior
Liczba odwiedzin:1006