Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Najnowsze aktualności

INFORAMCJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

8 stycznia 2021

Osoby, które zamieszkują na terenie gminy Kuryłówka, ubiegające się o przyznanie świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022 ( od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.) mogą od 01 lutego 2021r. w formie elektronicznej, natomiast od 1 kwietnia 2021r. w formie papierowej składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuryłówce, Kuryłówka 114, przez:

pośrednictwo portalu EMP@TIA, dostępny pod adresem
- https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
po uprzednim założeniu tam konta.

- odpowiednią usługę ZUS  i niektórych banków.

Czytaj więcej o: INFORAMCJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Informacja - świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi

7 stycznia 2021

W związku z zaproszeniem do składania ofert przedstawionym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce dotyczącym usługi: świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi  w 2021 roku dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Kuryłówka. Dyrektor  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce informuje, że w ramach przeprowadzonego postępowania do realizacji ww. usługi została wybrana  oferta Fundacji Pomocy Młodzieży im. św. Jana Pawła II : „Wzrastanie”

Alicja Kycia
Czytaj więcej o: Informacja - świadczenie usług schronienia z usługami opiekuńczymi

Program „Rodzina 500+”

5 stycznia 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kuryłówce informuje, że okres świadczeniowy Program „Rodzina 500+” trwa do 2021-05-31.  Wobec powyższego przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+ rozpocznie się  od:

  • 1 lutego 2021 w formie elektronicznej poprzez strony: emp@tia, bankowość elektroniczną oraz ZUS PUE,
  • 1 kwietnia 2021 w formie papierowej w punktach przyjęć oraz drogą pocztową.
Czytaj więcej o: Program „Rodzina 500+”