Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce

Strona główna

Najnowsze aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce przypomina

2 lipca 2020

Jeśli masz już ustalone prawo do świadczenia wychowawczego „500+” w tym roku NIE SKŁADASZ kolejnego wniosku.

 Ważne informacje dla rodziców

 

Do tej pory 1 lipca był okresem, w którym rozpoczynał się nabór wniosków o przyznanie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

Tym razem jest inaczej. Rodzice nie muszą składać od lipca nowych wniosków. W oparciu o wnioski składane w ubiegłym roku, czyli od 1 lipca 2019 r., świadczenia zostały przyznane do 31 maja 2021 r. (lub do ukończenia 18 roku życia dziecka)

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub w formie tradycyjnej – papierowej.

Od 2021 roku będzie funkcjonował roczny okres świadczeniowy, który będzie obejmował okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja roku następnego.

W związku z tym, aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego po 31 maja 2021, wnioski będzie można składać drogą elektroniczną od 1 lutego 2021 r. a drogą tradycyjną – od 1 kwietnia 2021.

Czytaj więcej o: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce przypomina

INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH oraz UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

2 lipca 2020

Osoby które, ubiegają się o przyznanie świadczeń rodzinnych  na okres zasiłkowy 2020/2021 (od 01-11-2020 r. do 31-10-2021 r.), oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na okres świadczeniowy 2020/2021 (od 01-10-2020 r. do 31-09-2021 r.) mogą pobierać wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kuryłówce, Kuryłówka 114, Sekcja Świadczeń Rodzinnych lub ze strony internetowej. Składanie wniosków od 1 sierpnia  drogą tradycyjną drogą elektroniczną od 1 lipca br. przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

Czytaj więcej o: INFORMACJA DLA OSÓB POBIERAJĄCYCH oraz UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Program "Dobry Start"

2 lipca 2020

Program „Dobry Start” to  300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole lub szkole policealnej,  do ukończenia przez nie 20. roku życiaDzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start  można składać drogą elektroniczną od 1 lipca br. przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej) bezpośrednio w urzędzie. Wniosek należy złożyć do 30 listopada br.

Czytaj więcej o: Program "Dobry Start"