Programy ze środków budżetu państwa

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

29 marca 2021

flaga i godło RP

Gmina Kuryłówka informuje, że przystąpiła do programu pod nazwą „Opieka wytchnieniowa” realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Adresatami programu są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, których członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę, wymagają wsparcia w postaci doraźnej, krótkotrwałej przerwy w sprawowaniu opieki.  Realizacja Programu „Opieka wytchnieniowa” ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Dofinansowanie: 7 344,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 7 344.00 zł

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce

Czytaj więcej o: Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

Opieka wytchnieniowa - edycja 2021

29 marca 2021

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

29 marca 2021

Flaga i godło RP

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce pragnie poinformować że Gmina Kuryłówka pozyskała środki finansowe w wysokości 21152,25zł na realizację ministerialnego programu pod tytułem „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”  finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” to edycja programu na 2021r. który ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta osobie niepełnosprawnej. Adresatami Programu są osoby pełnoletnie, niepełnosprawne, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, które wymagają wsparcia innych osób w zaspokajaniu codziennych czynności życiowych, mieszkańcy gminy Kuryłówka. Program jest elementem polityki społecznej państwa. Jego celem jest przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez umożliwienie im uczestnictwa w wydarzeniach społecznych, kulturalnych czy sportowych.

Czytaj więcej o: Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-03-29
Data publikacji:2021-03-29
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Bucior
Liczba odwiedzin:866